Gratis fragt ved køb over 499,-
 14 dages returret læs mere
 Kontakt os 31241550 / 22791550 (Trav)

Ekstern Persondatapolitik

1. GENEREL INFORMATION

Ved denne persondatapolitik skal vi hermed informere dig om, at Veidelands/Bot-shop behandler personoplysninger om dig.

I det følgende vil vi kort opliste de forskellige persongrupper om hvem vi behandler personoplysninger, samt hvorledes behandlingen finder sted i de enkelte tilfælde.

Dernæst vil vi oplyse dig om dine rettigheder og klagemuligheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Ved gennemlæsning af denne persondatapolitik, vil du blive oplyst om følgende forhold:

a) Hvilke oplysninger som behandles

b) Hvilken behandling som finder sted

c) Hvor længe behandlingen finder sted

d) Hvilke rettigheder du har som registreret

e) Hvem du kan rette henvendelse til hos Veidelands/Bot-shop

f) Hvem du kan klage til, såfremt du er utilfreds med den foreliggende behandling

2. PERSONOPLYSNINGER – KUNDER

Veidelands/Bot-shop behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med dit køb af vores produkter.

I forbindelse med dit køb, vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om at afgive navn og adresse, samt kontakt- og betalingsoplysninger.

Formålet med indhentelsen er at effektuere levering og betaling i relation til opfyldelsen af dit køb.

Ovenstående behandling vil indebære, at de pågældende oplysninger i forbindelse med faktureringen vil blive videregivet til de parter, som er involverede i den konkrete betalingstransaktion, herunder pengeinstitut, kortudsteder mv.

Såfremt produktet ikke afhentes i en af vores fysiske butikker, vil der i forbindelse med leveringen endvidere ske videregivelse til transportvirksomheder, herunder PostNord, GLS mv.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive opbevaret i 5 år med henblik på at overholde Bogføringslovens dokumentationskrav, samt varetagelse af reklamationer.

Virksomhedens hjemmeside anvender cookies, som registrerer IP-adresse, søgehistorik og lignende med henblik på optimering af brugeroplevelsen, samt undersøgelse af adfærdsmæssige mønstre til brug for markedsføring. Du kan altid fravælge brug af cookies, samt slette allerede lagrede cookies. Der henvises til cookiepolitikken på www.bot-shop.dk.

Ved brug af Veidelands/Bot-shops facebookside bliver der indhentet, behandlet og videregivet personoplysninger fra dig, idet Facebook anvender cookies.

Personoplysningerne anvendes til markedsføring, i hvilken forbindelse Facebook videregiver dine personoplysninger til deres samarbejdspartnere. Indhentelsen foretages uanset, om du har en profil på Facebook.

Veidelands/Bot-shop har ikke indflydelse på Facebooks cookiepolitik, men du vil altid kunne fravælge brug af cookies, samt slette allerede lagrede cookies.

Facebook stiller endvidere statiske værktøjer til rådighed for Veidelands/Bot-shop med henblik på at optimere kundeoplevelsen. Veidelands/Bot-shop modtager alene disse personoplysninger i anonymiseret form.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dem herom.

3. PERSONOPLYSNINGER – NYHEDSABONNENTER

Veidelands/Bot-shop behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

Ved tilmeldingen vil vi registrere din e-mailadresse på vores liste over nyhedsabonnenter Formålet med indhentelsen er at muliggøre din modtagelse af vores nyhedsbrev. Ovenstående behandling vil indebære, at din e-mailadresse vil blive behandlet af Mailchimp, som forestår distribueringen af vores nyhedsbrev.

De omhandlede personoplysninger vil alene blive behandlet i den periode, hvor du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Du kan altid afmelde nyhedsbrevet ved at følge vejledningen heri.

Virksomhedens hjemmeside anvender cookies, som registrerer IP-adresse, søgehistorik og lignende med henblik på optimering af brugeroplevelsen, samt undersøgelse af adfærdsmæssige mønstre til brug for markedsføring. Du kan altid fravælge brug af cookies, samt slette allerede lagrede cookies. Der henvises til cookiepolitikken på www.bot-shop.dk.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dem herom.

4. PERSONOPLYSNINGER - MEDARBEJDERE

Veidelands/Bot-shop behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med din ansættelse hos os.

I forbindelse med din ansættelse vil du blive anmodet om af angive navn, adresse, kontaktoplysninger, personnummer og betalingsoplysninger, ligesom det enkelte ansættelsesforhold ofte vil indebære, at vi ligeledes vil indhente eller komme besiddelse af oplysninger om dine helbredsmæssige forhold.

Formålet med indhentelsen af ovenstående personoplysninger er personaleadministration, herunder tilrettelæggelsen af din ansættelse hos Veidelands/Bot-shop, samt overholdelse af arbejds- og offentligretlige forpligtelser.

I den udstrækning vi måtte ønske at indhente eller anvende oplysninger, som ikke er direkte nødvendige for at varetage dit ansættelsesforhold, vil vi altid indhente dit samtykke.

Ovenstående behandling vil indebære videregivelse til offentlige myndigheder, herunder bl.a. SKAT, ATP mv., samt fagforeninger, lønadministrator, pensionskasser og lign.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet under din ansættelse hos os, hvorefter disse vil blive lagret i vores medarbejderkartotek i 5 år med henblik på varetagelsen af eventuelle efterfølgende krav i anledning af ansættelsesforholdet.

Virksomhedens hjemmeside www.bot-shop.dk anvender cookies, der henvises til cookiepolitikken på www.bot-shop.dk.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dig herom.

5. PERSONOPLYSNINGER – ANSØGERE

Veidelands/Bot-shop behandler en række oplysninger om dig i forbindelse med din ansøgning om en stilling hos os.

I forbindelse med din ansøgning vil du, som udgangspunkt, blive anmodet om af angive navn, adresse, alder og kontaktoplysninger, samt dokumentere eventuelle faglige kvalifikationer.

Formålet med indhentelsen af ovenstående personoplysninger er at vurdere dine kvalifikationer i relation til varetagelsen af den opslåede stilling.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med ansøgningsprocessen, hvorefter disse vil blive lagret i vores medarbejderkartotek i 6 måneder med henblik på kontakt i forbindelse med eventuelle genopslag.

Virksomhedens hjemmeside www.bot-shop.dk anvender cookies, der henvises til cookiepolitikken på www.bot-shop.dk.

Såfremt der måtte forekomme ændringer i relation til omfanget eller formålet med vores behandling af deres personoplysninger, vil vi naturligvis altid informere dem herom.

6. DINE RETTIGHEDER

I forbindelse med behandlingen vil du ved henvendelse til Veidelands/Bot-shop have mulighed for at udøve følgende rettigheder:

a) Ret til at få indsigt i de indhentede oplysninger

b) Ret til at få berigtiget de indhentede oplysninger

c) Ret til at få overført de indhentede oplysninger i et læsbart format

d) Ret til at få begrænset behandlingen af de indhentede oplysninger

e) Ret til at få slettet de indhentede oplysninger

Henvendelse skal ske ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Veidelands v/ Lotte Veideland
Ankervej 1, Port F
4800 Nykøbing Falster

E-mail: l.veideland@mail.dk

Tlf.nr.: 31 24 15 50

Kontaktperson: Lotte Veideland

CVR-nr. 25 16 81 43

7. KLAGE

Såfremt du måtte have indvendinger mod den foretagne behandling, vil du have mulighed for at indgive klage herom til Datatilsynet ved brug af følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K

Tlf.nr.: 33193200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

© Copyright 2016 Bot-shop